Compliant en future proof

De Nederlandse Datakluis zal voor bedrijven en maatschappelijke organisaties ook een ander groot voordeel bieden. De infrastructuur wordt zo ontworpen dat voldaan wordt aan bestaande en toekomstige wetgeving. We kennen natuurlijk allemaal de GDPR die mensen het recht geeft controle te hebben over de verwerking van persoonsgegevens. De aangekondigde Data Act gaat daar een schepje bovenop doen en geeft gebruikers rechtstreeks toegang tot bepaalde data en geeft het recht om deze beschikbaar te laten stellen aan andere diensten. De gebruiker moet dat zelf kunnen instellen en de data moet automatisch beschikbaar kunnen worden gesteld in een machine-leesbaar formaat. Dat betekent dat bedrijven grote aanpassingen moeten gaan doen aan hun systemen. De persoonlijke datakluis zoals wij die ontwerpen, gaat direct voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Door data die onder de Data Act gaat vallen te laten opslaan in de persoonlijke datakluis van de gebruiker, voldoe je direct aan de verplichtingen die uit de nieuwe Data Act voortkomen.

Bovendien is de persoonlijke datakluis ook een belangrijk onderdeel van de toekomstige data-economie. Niemand twijfelt er nog over: AI gaat een dominante rol spelen in de digitale economie. Volgens Tim Berners-Lee en Bill Gates stevenen we af op persoonlijke AI-assistenten die alles voor je kunnen opzoeken en regelen en op een menselijke manier kunnen communiceren. Die AI-assistenten hebben toegang nodig tot jouw persoonlijke data om hun diensten goed af te kunnen stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren, wensen en gedrag. Een belangrijke vraag is of we afstevenen op een internet waarin deze AI en persoonlijke data in handen zijn van één en hetzelfde bedrijf (zoals Google) of dat we een open model kunnen creëren waarbij jij als gebruiker je eigen data beheert en zelf kunt kiezen welke AI-assistent daarvan gebruik mag maken. Voor dat tweede model is een persoonlijke datakluis essentieel.