Data weer in eigen hand

Stichting Nederlandse Datakluis

Van 1st party data

Naar 1st person data

Bij alles wat je klikt, kijkt, leest of luistert, laat je data achter. Door deze data te analyseren, kunnen bedrijven veel te weten komen over jou. Ze onthult namelijk veel over wie je bent: je smaak, interesses, hobby’s, heimelijke verlangens, politieke voorkeur, religieuze overtuiging, gender, seksuele oriëntatie en nog veel meer. Misschien wel meer dan je graag wil. Deze gegevens zijn zo persoonlijk, dat jij eigenlijk zelf hoort te kunnen bepalen wat er mee gebeurt.  

In de praktijk worden de data echter gebruikt voor allerlei doeleinden waar je je amper bewust van bent. Met een klik op de groene knop geef je er onbedoeld toestemming voor. Dit kan anders: door jouw data in een persoonlijke datakluis op te slaan, krijg jij de regie weer terug in handen!

Stichting Nederlandse Datakluis

Initiatief & Partners

De Stichting Nederlandse Datakluis ontwikkelt een nieuwe data-infrastructuur. Jouw persoonlijke data wordt opgeslagen in een online kluis, een opslagruimte op het internet, waar alleen jij de sleutels van in handen krijgt. Jij bepaalt met wie, waarvoor en voor hoe lang die data gebruikt mag worden. Dat is een heel ander model dan nu op het internet gebruikelijk is en vraagt dan ook nog veel onderzoek en ontwikkeling. De Stichting Nederlandse Datakluis is ontstaan als initiatief vanuit de vijf grote mediabedrijven van Nederland, DPG Media, Mediahuis, NPO, RTL en Talpa Network.

Zij delen de visie dat persoonsgegevens en gebruiksgegevens over enkele jaren niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders, maar in een persoonlijke omgeving van de gebruiker zelf. Daarom willen ze samen onderzoek doen naar de toepasbaarheid. De Stichting coördineert dat onderzoek en ontwikkelt de datakluis als een neutrale nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. De stichting zal zich ontwikkelen tot een onafhankelijke, neutrale partij die zorgt dat jouw belang als individu en jouw regie over je eigen gegevens centraal komen te staan. We vertellen je graag meer over onze plannen!

Stichting Nederlandse Datakluis

Ons Team

Stichting Nederlandse Datakluis

Onze Technologie Partners

Triple – Full Service Digital Agency

Athumi

Muze

Data Village