Doel en Gebruik van Gegevens: Uw persoonlijke gegevens worden door ons enkel verzameld en gebruikt met als doel u te contacteren in verband met deelname aan de proef van jouw.id. Communicatie beperkt zich tot maximaal twee e-mails.

Intrekken van Toestemming: U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar product@datakluis.nl met het verzoek tot verwijdering van uw gegevens.

Gegevensverwijdering: Ongeacht de status van uw deelname of toestemming, worden uw persoonlijke gegevens automatisch uit onze systemen verwijderd één jaar na verzameldatum.

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften en richtlijnen, waaronder die van Facebook, om uw privacy en gegevensbescherming te waarborgen.