Jouw•id is een dienst ontwikkeld door stichting Nederlandse Datakluis (hierna: SNDK). Het doel van jouw•id is om je maximale controle te geven over je persoonlijke gegevens. Deze worden opgeslagen in een datakluis waar alleen jij de controle over hebt. Jij bepaalt zelf welke organisatie bij welke gegevens in je datakluis kan en voor welk doel deze data gebruikt mag worden. Je identiteit wordt nooit gedeeld, daarom blijf je altijd anoniem voor de diensten waar je jouw•id gebruikt.
De huidige versie van jouw•id is een versie voor demo- en testdoeleinden. De versie wordt getest gedurende juni 2024. Deze privacyverklaring is alleen geldig voor deze versie en specifiek voor de testperiode en zal vervangen worden zodra jouw•id kan worden gebruikt bij andere diensten.
Stichting Nederlandse Datakluis is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van gegevens van deelnemers aan de tests tijdens en ten behoeve van de uitvoering van de tests gedurende de testperiode. Hieronder wordt uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, welke partijen daarbij betrokken zijn en wat er met de gegevens gebeurt.

Login aanmaken en gebruiken

 1. Om de demoversie van jouw•id te kunnen testen, maak je een login aan. Je login bestaat uit je e-mailadres en een wachtwoord. Deze worden door Stichting Nederlandse Datakluis opgeslagen in een aparte veilige database en alleen gebruikt om met je te kunnen communiceren vanuit SNDK/jouw•id over de dienst of over je testfeedback.
 2. De loginfunctionaliteit van jouw•id maakt automatisch pseudo-ID’s aan voor de websites of apps waar je met jouw•id inlogt. Dat betekent dat deze websites je e-mailadres niet zullen ontvangen of kunnen inzien. Elke website of app ontvangt wanneer je inlogt een unieke token. Dit pseudo-ID wordt gedurende de testperiode niet ververst. Doordat deze tokens voor elke website of app uniek zijn, kunnen gebruikers niet over verschillende websites of apps worden gevolgd.
 3. Na afloop van de testperiode (juni 2024) worden alle gegevens verwijderd. SNDK gebruikt alleen mailadressen om je te informeren over activiteiten en de voortgang van de ontwikkeling van jouw•id, op basis van gegeven toestemming of een reeds bestaande relatie.
 4. De loginfunctionaliteit en de software van jouw•id worden gehost door TheGoodCloud (https://thegood.cloud).
Aanmaken en gebruiken van profielgegevens
 1. Je wordt gevraagd om persoonlijke gegevens en interesses in te vullen. Deze data worden opgeslagen in je persoonlijke datakluis.
 2. Je persoonlijke datakluis wordt automatisch aangemaakt tijdens het aanmaken van een login en is via een geanonimiseerde connectie verbonden aan de aangemaakte login. Je persoonlijke e-mailadres wordt niet opgeslagen in de persoonlijke datakluis en staat eveneens niet opgeslagen op dezelfde omgeving. De inhoud van je persoonlijke datakluis staat dan ook los van je identiteitsgegevens en is daarmee anoniem.
 3. De persoonlijke datakluis is een zogeheten data pod op een data pod server van Vlaams Datanutsbedrijf N.V. (handelsnaam: Athumi). Athumi is een onderneming van de Vlaamse Overheid. 
 4. De data uit de persoonlijke datakluis wordt bij bezoek aan een testwebsite verwerkt in het Confidential Data Collaboration Platform in combinatie met metadata van nieuwswebsites om aanbevelingen te genereren op basis van de opgegeven persoonlijke interesses. Het Confidential Data Collaboration Platform is onderdeel van de dienst jouw•id en staat onder controle van stichting Nederlandse Datakluis, maar wordt beheerd door de ontwikkelaar van dit platform, DataVillage. DataVillage heeft geen toegang tot je e-mailadres. Voor DataVillage blijven alle gebruikers anoniem. Data uit de datakluis wordt eenmalig gebruikt en direct daarna weer verwijderd uit de systemen van DataVillage.
 5. De nieuwswebsites die in deze testversie worden gebruikt zijn gefingeerd speciaal voor deze demo- en testversie. De (dummy) nieuwswebsites worden beheerd door stichting Nederlandse Datakluis. Er worden dus geen gegevens verwerkt door anderen.
Jouw gegevens
 1. Behalve je e-mailadres worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Je bepaalt zelf welke gegevens je bij jouw•id opslaat en waar je deze voor gebruikt. In deze testversie gebruik je deze gegevens alleen ten behoeve van testwebsites die beheerd worden door stichting Nederlandse Datakluis.
 2. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt door stichting Nederlandse Datakluis en wordt nooit aan enige andere partij beschikbaar gesteld op wat voor manier dan ook.
 3. Je overige gegevens worden alleen gebruikt in de door DataVillage beheerde component maar op geen enkele andere manier geëxporteerd, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. Overigens heb je in de toekomst als jouw•id live gebruikt gaat worden zelf 100% controle wie je ntoegang geeft tot welke gegevens voor welk doel.
Analyse
 1. Om zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in het gebruik van jouw•id verzamelt en verwerkt SNDK gebruiksdata met behulp van Hotjar. Het gebruik van jouw•id wordt tijdens de testperiode volledig gemonitord en elke gebruikshandeling wordt opgeslagen. Dit wordt gebruikt om analyses uit te voeren over het gebruik tijdens de testperiode.
 2. Hotjar verwerkt de verzamelde gegevens in opdracht en onder controle van SNDK. Alleen medewerkers van SNDK kunnen gegevens en analyses bekijken.
 3. Alle gegevens worden binnen dertig dagen na afloop van de testperiode door Hotjar verwijderd.